COVID-19/ATA, free of charge service in English, French and Albanian for 30-day period

COVID-19/ Service gratuit en français, en anglais et en albanais pendant 30 jours par  l’ATA

ATSH shërbim pa pagesë në anglisht dhe frëngjisht për 30 ditë

Notice!

The Albanian Telegraphic Agency (ATA) reports that in context of the created situation caused by  COVID-19 pandemic and the high interest of the public opinion, the news service in English, French and Albanian will be offered free of charge for a 30-day period.

This is also part of our campaign against fake news.

Please, click in the following two addresses on the Internet:

http://en.ata.gov.al/

http://fr.ata.gov.al/

http://ata.gov.al/

COVID-19/ Service gratuit en français, en anglais et en albanais pendant 30 jours par  l’ATA

Communiqué! 

L’Agence télégraphique albanaise (ATA) vous informe qu’en raison de la situation créée par la pandémie de COVID-19 et du grand intérêt de l’opinion publique, le service de nouvelles en français, en anglais et albanais sera gratuit pendant 30 jours. 

Cela fait partie de notre campagne anti-faux virus.

Veuillez cliquer sur les deux adresses Web:

http://fr.ata.gov.al/

http://en.ata.gov.al/

http://ata.gov.al/

ATSH shërbim pa pagesë në anglisht dhe frëngjisht për 30 ditë

Njoftim!

Agjencia Telegrafike Shqiptare ju njofton se për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19 dhe të interesit të lartë të opinionit publik, shërbimi i lajmeve në anglisht dhe frëngjisht do të jetë pa pagesë për një periudhë 30 ditore.

Kjo është pjesë e fushatës sonë anti fake virus.

Jeni të lutur të klikoni në dy adresat e internetit:

http://en.ata.gov.al/

http://fr.ata.gov.al/